Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 

1. Indledning

Biblioteksstyrelsens overordnede politik er, at internetdokumenter skal indeholde struktureret information om indholdet i form af metadata som en del af selve dokumentet. Det giver bedre og mere kvalificerede muligheder for at finde information på nettet - dels som et kvalitetsløft i forhold til søgemaskinerne og dels i form af registrering af internetdokumenter i bibliotekernes kataloger.

Informationer tilgængelige på Internettet kan have mange forskellige former. Derfor anvendes der mange forskellige betegnelser, som i større eller mindre grad er overlappende. I denne vejledning er valgt at anvende ordet ressource til at dække alle former for dokumenter på Internettet.

Udgangspunktet for denne vejledning er at fremme tilgængeligheden af egentlige publikationer på Internettet, men vejledningen kan anvendes bredere. Også personlige hjemmesider kan få et kvalitetsløft og blive lettere at finde ved brugen af metadata.

Der findes ikke en formel standard for metadata indbygget som en del af Internet-ressourcer, men blandt flere forskellige har Dublin Core Element Set haft den største gennemslagskraft og den er derfor blevet en de facto standard. Der arbejdes både i den europæiske standardiseringsorganisation CEN og i den internationale standardiseringsorganisation ISO med at få gjort Dublin Core til en international standard.

På denne baggrund har Biblioteksstyrelsen valgt at satse på Dublin Core, dels i internationale fora og dels ved nationale tiltag.

I Danmark har vi taget forskud på den forventede udvikling, idet Biblioteksstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Dansk BiblioteksCenter, Det Administrative Bibliotek og Statens Information har samarbejdet om at smidiggøre anmeldelse af elektroniske publikationer ved hjælp af metadata i Dublin Core formatet. Institutionerne har defineret en fælles norm for hvilke oplysninger om en ressource, der skal indgå i indberetningsblanketten og dermed også en norm for, hvad der bør ligge som metadata i ressourcerne. Hvis der i en ressource findes metadata som beskrevet i denne publikation, skal man ved anmeldelsen ikke genindtaste disse oplysninger, idet de hentes fra ressourcen og indsættes i indberetningsblanketten.
| Til sidens top

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/vejledninger/3/index.htm
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10