Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


5. Opmærksomheden henledes på

Denne vejledning som løbende ajourføres i web-udgave på:
[http://www.bs.dk/]

Pligtaflevering
Statiske netpublikationer skal pligtafleveres til Det Kongelige Bibliotek. Det sker ved at anmelde dem på [http://www.pligtaflevering.dk] hvor der er yderligere informationer.

Nationalbibliografi
Både statiske og dynamiske netpublikationer registreres i nationalbibliografien. Se nærmere herom på Dansk BiblioteksCenters hjemmeside under: [http://www.purl.dk/metadata/]

Statslige netpublikationer
Der bliver stillet en lang række krav til statslige udgiveres netpublikationer. Se nærmere i:
Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering
[http://www.fsk.dk/fsk/publ/online-pub/]

Denne publikation udarbejdet af Statens Information giver også en række anvisninger på, hvordan tilgængelighed til en ressources indhold sikres for f.eks. synshandicappede og døve.

Hvordan påvirker en udgiver registreringen?

Biblioteksstyrelsen har udgivet to pjecer for at gøre forlagsverdenen og den øvrige bogbranche opmærksom på de regler, som rummer bestemmelser der er afgørende for, hvilke elementer der medtages i bibliotekernes katalogiseringer af bøger og tidsskrifter uanset udgivelsesform.

Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationers placering i bogen.
Afsnit om elektroniske bøger: [http://www.bs.dk]

Udformning af tidsskrifttitler Råd om valg af titel og nummerering af periodiske publikationer.
Afsnit om elektroniske publikationer [http://www.bs.dk]

Internationale vejledning(er) m.v.

Denne vejledning bygger delvist på:

A USER GUIDE FOR SIMPLE DUBLIN CORE. DRAFT VERSION 5.1
[http://purl.org/DC/documents/working_drafts/wd-guide-current.htm]

Henvisninger til andre anvendelser af Dublin Core og om Dublin Core i øvrigt kan ses på Dublin Core hjemmeside: Dublin Core Metadata
[http://purl.org/dc]

Opmærksomheden henledes specielt på oversigten over forskellige metadataprojekter på:
[http://purl.org/DC/projects/index.htm]

Helt konkret indeholder User Guide

[http://purl.org/DC/documents/working_drafts/wd-guide-current.htm] et antal underelementer.

Metadata findes i alle former for registre. Metadata i form af Dublin Core anvendes ikke blot som en del af Internetdokumenter, men også som databaseformat til at beskrive elektroniske ressourcer.

I den internationale liste over DC.Type optræder udover det under 4.8 nævnte "physical object" for tredimensionale objekter, der ikke primært er tekst eller billede - f.eks. en person, en computer, den store pyramide, en skulptur, etc. Dette bruges ikke i forbindelse med metadata i ressourcen, men kun i de tilfælde hvor Dublin Core er anvendt i en database over ressourcer.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 6 af 6 til publikationen "Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/vejledninger/3/index.htm
© 2006
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10