Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkluftLogo baggrund
 
 
 
 

Bevaring af surt papir i de statslige samlinger

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende masseafsyring af papir

Billede af publikationens forside Syreholdigt papir er blevet et bevaringsmæssigt stort problem. Surt papir mister styrke, hvorved det lettere knækker eller smuldrer ved berøring. Den væsentligste årsag til, at vi i dag har store mængder syreholdigt papir i arkiver og biblioteker, skal findes i den teknologiske udvikling i papirindustrien i 1800-tallet, først og fremmest i form af den sure harpiks-alun limning og anvendelsen af træfibre som råmateriale i stedet for klude. Derudover har også andre produktionsmæssige tiltag som fx blegning af råmaterialet, anvendelsen af tilsætningsstoffer og indførslen af genbrugspapir haft en vis betydning for papirstabiliteten gennem årene.

Problemet med nedbrudt papir opstår så småt i de danske samlinger, der stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor dog mindre end 10 % af papiret i dag er sprødt. Papiret bliver gradvist dårligere frem til 1890 – dog med en kort forbedring i perioden 1850-1870. Omfanget af sprødt papir i samlingerne når et højdepunkt fra 1880 til 1889, hvor over 80 % af materialerne er sprøde. Herefter falder andelen af sprødt papir i samlingerne jævnt frem til 1970’erne, hvorefter det ebber ud.

Indholdsfortegnelse:


1. Forord
2. Indledning
3. Hovedkonklusioner og arbejdsgruppens anbefalinger
4. Rapportresumé
5. Syreholdigt papir – et komplekst problem
6. Masseafsyring
7. Alternative prioriteringer – magasinforhold og substitution
8. Oversigt over udvalgte landes bevaringsstrategi for surt papir
9. Diskussion af løsningsmodeller: Masseafsyring eller optimale magasiner?
10. Resultater fra stikprøverne fordelt på institutioner
11. Litteraturliste
Bilag 1. Notat om EU-projektet PaperTreat
Bilag 2. Figur over levetidsforlængelse
Bilag 3. Beregninger af levetid for Det Kongelige Biblioteks samlinger 1800–1985
Bilag 4. Beregninger omkring meromkostninger ved sænkning af temperaturen fra 20ºC til 10ºC foretaget af Christian Bruun, BYG

Kolofon
Hele publikationen med grafik
Hele publikationen i PDF (2745 Kb)
Hele publikationen i word


Til sidens top

Udskriv Udskriv
Denne side er forsiden til publikationen "Bevaring af surt papir i de statslige samlinger".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/rapporter/6/index.htm
© 2008
Styrelsen for Bibliotek og Medier | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | post@bibliotekogmedier.dk | CVR 56 79 81 10