Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 

Studerende, Google og biblioteker

Om studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer

Billede af publikationens forside Denne publikation er et af resultaterne af et samarbejdsprojekt mellem Biblioteksstyrelsen og Institut for biblioteksudvikling, Danmarks Biblioteksskole.
Den foreliggende fremstilling baserer sig på en mere omfattende forskningsrapport. Denne findes kun
som et digitalt dokument. Den kan findes på Biblioteksstyrelsens hjemmeside under følgende URL:
http://www.bs.dk/publikationer/andre/studerende/index.htm.

Denne fremstilling indeholder hovedresultaterne fra undersøgelsen. Det kan være på sin plads kort at skitsere, hvad der ikke er med her, men som findes i forskningsrapporten. I denne udgave er der ikke medtaget den mere teoretiske ramme vedrørende informationssøgeadfærd på samme måde som en række mere detaljerede analyser af grupper af studerende og fag er udeladt.
Det betyder, at en række analyser baseret på klynger, segmenter og lignende er udeladt på samme måde som nogle af de lidt mere avancerede statistiske analyser heller ikke findes i denne udgave. Der er således kun medtaget en enkelt af klyngeanalyserne i denne bog, nemlig den der introducerer begrebet informationsintensive brugere.

Den fuldstændige forskningsrapport indeholder også bilag vedrørende undersøgelsens metodiske
aspekter samt tabeller med alle svarfordelingerne. Den foreliggende fremstilling indeholder heller ikke
litteraturreferencer. Det har været målet at fremstille et komplekst og meget interessant område i en forholdsvis kort form. Undersøgelsens hovedresultater og konklusioner findes i fremstillingens første kapitel, som kaldes en sammenfatning.

Indholdsfortegnelse:


Forord
Indledning
Sammenfatning
Et signalement af 1694 studerende
Brug af uddannelsesbiblioteker til studieformål
Brug af elektroniske ressourcer
Informationsadfærd og informationskompetence
Studerende og deres uddannelsesbibliotek: En sammenfatning
Brug af folkebiblioteker til studieformål
Google, informationsressourcer og biblioteksbrug
De studerendes tilfredshed

Kolofon
Hele publikationen med grafik
Hele publikationen i PDF (1309 Kb)


Til sidens top

Udskriv Udskriv
Denne side er forsiden til publikationen "Studerende, Google og biblioteker".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/rapporter/4/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10