Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


Centralbibliotekspuljen

Jonna Holmgaard Larsen

I henhold til § 12 i Lov om biblioteksvirksomhed afholder staten udgifterne til centralbiblioteksvirksomheden. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove. Af bevillingen afsættes et beløb til forsøg, tværgående initiativer m.v. på centralbiblioteksområdet - kaldet centralbibliotekspuljen.

Af bevillingen til centralbiblioteksvirksomheden har Biblioteksstyrelsen i perioden 2000 til 2002 afsat 5,0 mio. kr. årligt til centralbibliotekspuljen. Desuden har Biblioteksstyrelsen som en engangsindsats overført 5,0 mio. kr. fra Det særlige udviklingsprogram inden for rammerne af folkebibliotekernes udviklingspulje til cb-puljen til implementering af kompetenceudviklingsinitiativer i perioden 2000 - 2002 i centralbiblioteksregi. Der vil være en adskillelse af drifts- og udviklingsmidler i perioden 2000 - 2002, således at der som minimum er afsat 1 mio. kr. årligt af cb-puljen til udviklingsforsøg.

Centralbibliotekspuljen skal anvendes som en strategisk ressource til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet. Den skal navnlig anvendes i forbindelse med realisering af Lov om biblioteksvirksomheds målsætninger, herunder især som et vigtigt redskab i udviklingen og løsningen af folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet. Den kan også anvendes til at fremme f.eks. udvikling af nye ydelser, metodeudvikling, kompetenceudvikling og teknologiudvikling.

Biblioteksstyrelsen administrerer puljen. Til rådgivning på området har Biblioteksstyrelsen nedsat Det Rådgivende udvalg for centralbibliotekspuljen om støtte til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og tværgående ydelser af landsdækkende interesse - kaldet UTO.

UTO består af 2 repræsentanter for centralbibliotekerne, 2 repræsentanter fra folkebibliotekerne, 2 medlemmer udpeget af Kommunernes Landsforening og København og Frederiksberg Kommuner i fællesskab, en repræsentant fra Statsbiblioteket og Biblioteksstyrelsens direktør.

Til puljens første ansøgningsrunde var der udmeldt følgende 3 indsatsområder:

Ved fristens udløb havde Biblioteksstyrelsen modtaget 31 ansøgninger fordelt på alle tre områder. Af de 31 ansøgninger var de 30 fra centralbiblioteker og en fra et andet folkebibliotek som også har adgang til at søge til overbygningsopgaver. UTO har holdt to møder og her behandlet principper for tildeling og har desuden været forelagt indstillingerne til de enkelte projekter. En lille gruppe ansøgninger til nettjenester blev sat i venteposition indtil den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende folkebiblioteksportal havde afgivet sin rapport. De er nu behandlet på UTO’s seneste møde i december måned. På samme møde blev en ekstra ansøgning, rekvireret af Biblioteksstyrelsen, behandlet.

For nærmere information se Biblioteksstyrelsens hjemmeside under cb-puljen.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 8 af 16 til publikationen "Nyt fra NYhavn".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/nfn/2000/4/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10