Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


RUF - Det Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Lone Hansen

Med vedtagelsen af Lov om biblioteksvirksomhed er Det Rådgivende Fordelingsudvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker nedlagt og erstattet af et nyt rådgivende udvalg: Biblioteksstyrelsens Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

Udvalgets kommissorium og sammensætning er som følger: Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed (Kulturministeriets lov nr. 340 af 17. maj 2000) §18 ydes der et statsligt tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet. Tilskuddet betegnes Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

Udviklingspuljen skal anvendes som en strategisk ressource på folke- og skolebiblioteksområdet. Den skal navnlig anvendes i forbindelse med realisering af Lov om biblioteksvirksomheds målsætninger, herunder især som et vigtigt redskab i udviklingen af samarbejdet i biblioteksvæsenet. Udviklingspuljen kan endvidere anvendes til at fremme for eksempel udvikling af nye ydelser, kompetenceudvikling og teknologiudvikling.

Biblioteksstyrelsen administrerer Udviklingspuljen på baggrund af nærmere fastsatte retningslinier for fordeling af puljen. Retningslinierne udarbejdes på grundlag af rådgivning fra det af Biblioteksstyrelsen nedsatte Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

RUF behandler normalt principper for fordeling af puljen og normalt ikke enkeltsager, men kan kræve sådanne behandlet.

RUF består af følgende:

Kommunernes Landsforening og København/Frederiksberg kommuner samt Undervisningsministeriet kan endvidere deltage med en bisidder hver.

RUF’s funktionsperiode er fireårig og følger den kommunale valgperiode.

Medlemmerne af udvalget er nu udpeget for funktionsperioden frem til næste kommunale valgperiode begynder dvs. til udgangen af 2001 og udvalget har følgende sammensætning: Repræsentanter for Kommunernes Landsforening:

København/Frederiksberg kommuner:

Faglige repræsentanter for folkebibliotekerne udpeget af Biblioteksstyrelsen efter indstilling fra Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekslederforeningen i fællesskab:

Stadsbibliotekar Børge Søndergård, Horsens

Repræsentant udpeget af Undervisningsministeriet:

Biblioteksstyrelsen:

Udvalget holdt sit første møde den 19. december. Referater fra møderne samt øvrig orientering om såvel udvalgets arbejde som arbejdet med Udviklingspuljen i almindelighed vil løbende kunne følges på Biblioteksstyrelsens hjemmeside: http://www.bs.dk.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 6 af 16 til publikationen "Nyt fra NYhavn".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/nfn/2000/4/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10