Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


Videreudvikling af bibliotek.dk

Leif Andresen

Der foreligger endnu ikke en færdig udviklingsplan for bibliotek.dk. Der er på forhånd nogle udviklingsprojekter som er helt oplagte og som allerede er under forberedelse. Derudover er der en lang række muligheder som i den kommende tid vil blive overvejet nærmere. Denne proces skal ske i dialog med bibliotekerne, og derfor indbød Biblioteksstyrelsen repræsentanter for lederforeningerne og opdragsgiverne til et møde herom den 18. december 2000. Det er Biblioteksstyrelsens hensigt at der i løbet af første halvår af 2001 skal afholdes tre til fire seminarer om den videre udvikling af bibliotek.dk.

Endvidere afventes brugernes reaktion på åbningen af bibliotek.dk. Her tænkes dels på hvad brugerne på eget initiativ giver af reaktioner til bibliotekerne, men også på nogle, endnu ikke konkretiserede, overvejelser om egentlige brugerundersøgelser.

Umiddelbart er prioriteret en udvikling af en værkpræsentation, en kan-købes knap med link til købsmuligheder og et udvidet samspil med de lokale bibliotekssystemer. Endvidere er der efterfølgende nævnte andre forslag og idéer.

Udvikling af værkpræsentation

For at kunne skelne de forskellige udgaver fra hinanden, bliver en ny udgave katalogiseret som en helt ny registrering. Det er der mange gode grunde til, men for brugeren er det forvirrende at en skønlitterær bog optræder både fem og seks gange i næsten ens udformninger i bibliotek.dk. Derfor er det under forberedelse at samle alle udgaver af en titel, således at en søgning ikke rammer forskellige udgaver, men en titel. Ved præsentationen af titlen er tanken at først vises titel, forfatter, indholdsnoter m.v. og dernæst de enkelte udgaver. Det kan f.eks. se således ud:

1. udgave (med bestil-knap)
2. udgave (med bestil-knap og kan-købes-knap)
Lydbog bånd 1-6
Lydbog bånd 7-11
Udgave med stor skrift. 

En kan-købes knap

Det er mange gange i forbindelse med bibliotek.dk blevet nævnt at brugeren er i centrum. Det er derfor en oplagt service at brugeren får mulighed for adgang til materiale som både kan købes og lånes. For f.eks. en bog kan der være en knap som bringer brugeren til en side hvor en række udbydere tilbyder netop den titel til salg her og nu. Brugeren vælger så ønsket leverandør og havner i denne leverandørs system således at den ønskede titel umiddelbart kan bestilles. Det forventes at denne facilitet indføres først for bøger, og efterfølgende for andre materialetyper.

Det er under konkret forberedelse at åbne for at sælgere af bøger kan anmelde – med lister over ISBN – hvilke titler de har til salg. Hvis en bruger vælger en kan-købes knap viderestilles han til en web-side hvor der så kan vælges mellem potentielle leverandører. Når det er afprøvet for bogligt materiale, forventer vi at gå videre med andre materialekategorier.

Udvidet samspil med de lokale bibliotekssystemer

En ting der savnes i bibliotek.dk nu, er at brugerne umiddelbart kan få at vide om en ønsket titel er udlånt. Og hvis den er udlånt: hvor lang tid der vil gå før de kan forvente at kunne låne titlen. Løsningen af dette problem er under forberedelse med henblik på implementering af overførsel af beholdningsoplysninger og bestillinger via Z39.50. Denne funktionalitet skal i sagens natur indføres både i bibliotek.dk og i de lokale bibliotekssystemer. Også kommunikation af andre oplysninger er under overvejelse.

Flere flere oplysninger

Det er under forberedelse at berige bibliotek.dk med yderligere information i form af flaptekster og forsideillustrationer. Også en berigelse i form af forskellige typer anmeldelser vil blive forsøgt. Det er ikke de tekniske muligheder som stiller sig i vejen, men snarere et spørgsmål om rettigheder.

Forbedrede søgemuligheder

Derudover er forskellige andre hjælpemidler under overvejelse. Et eksempel er at supplere den præcise søgning på ord med også at søge på ’ord der ligner’ ved hjælp at den såkaldte fuzzy teknik som DBC har eksperimenteret med. Hvis f.eks. en søgning på automobil giver få eller ingen resultater, kan søgningen automatisk udvides med f.eks. bil og varevogn. 

En anden mulighed blev præsenteret i forbindelse med de åbne møder om DanBib for Alle kort før sommerferien 1999. DK-5 i form af klassifikationskoder er ikke et brugervenligt søgeværktøj, men det rummer et stort potentiale. Ved at bruge prosabeskrivelserne af DK-5 numrene kan der opbygges et verbalt søgehierarki, som også den forudsætningsløse bruger kan bladre rundt i. En anden mulighed er at bruge emneordene i DK5 Decimalklassedelingen., Systematisk register (“tante lilla”) til at søge i, hvor resultatet bliver en eller flere DK-5 betegnelser (med antal hits), hvor den egentlige søgning bliver effektueret med et klik.

En helt tredje ide er at tilbyde videresøgning udfra de titler brugeren har valgt tidligere.

Bedre præsentation af søgeresultater

Hvis en søgning giver mange hits som resultat, kan det være vigtigt at få vist de vigtigste først. Derfor overvejes det dels at indføre rankeringsmekanismer, som det kendes fra Internetsøgemaskiner, og dels at give brugeren mulighed for at sortere på f.eks. år eller forfatter. De oplysninger der vises om et titel, skal vurderes nærmere på grundlag af den kommende tids erfaringer.

Biblioteksrelevante ressourcer på Internettet

Fra starten er bibliotek.dk en port til de fysiske materialer som befinder sig på landets biblioteker. Men en stadigt større del af de relevante informationsressourcer findes kun som Internetpublikationer. Derfor sker der en registrering af biblioteksrelevante ressourcer på nettet i flere forskellige projekter i bibliotekerne, og Dansk BiblioteksCen-ter registrerer en del materiale som led i Nationalbibliografien. Dette materiale skal samles og indgå på linie med trykte bøger i bibliotek.dk.

For både det fysiske materiale og det elektroniske på nettet, ligger der en materialevalgsproces bagved en registrering. For det fysiske materiale har vi principielt en ambition om at registrere alt dansk materiale med visse afgrænsninger på antal sider, lokalt materiale etc. Den samme model kan ikke uden videre overføres til ressourcer ude på Internettet. Men for ikke-dansk materiale kan bøger mv. og netpublikationer opfattes helt parallelt:

Udover denne vinkel vil vi arbejde videre med en national-bibliografisk registrering af netpublikationer bl.a. på grundlag af pligtafleveringen.

Nye serviceydelser

På lidt længere sigt kan det tænkes at bibliotek.dk bliver udvidet med forskellige ydelser direkte til den enkelte bruger. En oplagt mulighed er at få tilsendt en fotokopi af en ønsket artikel direkte til egen postkasse. Men en sådan ydelse kommer til at skulle betales af brugeren selv. Der skal ikke udvikles særlige bibliotek.dk betalingssystemer. Derfor er det tanken at en sådan mulighed skal introduceres, når en generel løsning til onlinebetaling af mindre beløb har fået almen udbredelse.

Brugertilpasning

Som bruger kan det være en fordel ikke at skulle sætte sine parametre op igen, hver gang man skal bruge en tjeneste som f.eks. bibliotek.dk. Dette vil blive mere aktuelt med tiden, hvor der vil komme flere muligheder for at tilpasse søgesprog, hvad der skal søges mv. En mulighed for at gemme opsætning og udførte søgninger er derfor også på listen over forslag til udvikling. En ide er at udvide bibliotek.dk med en agentfunktion som brugeren kan tilmelde sig for at holde sig orienteret om nyheder inden for udvalgte emner, genrer, biblioteker etc.

Men fra starten er det tilstræbt at bibliotek.dk skal virke som en enkel service for borgerne. Videreudviklingen af bibliotek.dk sætter ikke dette over styr. Der satses på bedre kvalitet og flere informationer – ikke på mere komplekse funktioner. bibliotek.dk er til for borgerne.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 5 af 16 til publikationen "Nyt fra NYhavn".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/nfn/2000/4/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10