Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


Håndholdt kamera

Kommentar: Jens Thorhauge

“Der er en klar fremtidsretning i udmeldingerne fra Biblioteksstyrelsen, men fremtidsbillederne er filmet med håndholdt kamera, sommetider ryster billedet”.

Denne melding kom på Biblioteksstyrelsens ledermøde fra stadsbibliotekaren i Århus, Rolf Hapel, under debatten om min beretning. Jeg synes det er en præcis karakteristik. I dogmefilmene er det sjældent et mål at præsentere rystede billeder, men produktionsforholdene resulterer af og til i at det sker. Sådan forholder det sig også i Biblioteksstyrelsen. Vi stræber naturligvis efter i fremtidsrettede strategiske satsninger at være så langsigtede, konsistente og præcise som muligt. Men så snart vi forlader den helt overordnede målsætning om at etablere et sammenhængende, velfungerende nationalt hybridt bibliotekssystem – så skilles vandene. For eksempel i spørgsmålet om virtuelle contra fysiske samkataloger eller i vurderingen af portaler som et hensigtsmæssigt redskab for brugeren til at finde de informationsressourcer han søger.

I katalogspørgsmålet har Biblioteksstyrelsen for mere end to år siden meldt en strategi ud som vi siden har fulgt: I regi af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek arbejder vi med implementeringen af den virtuelle DEF-katalog der også blev demonstreret på ledermødet – samtidig med at den fysiske samkatalog er forudsætningen for DanBib og bibliotek.dk. Det er umuligt at sige hvornår de virtuelle kataloger er gode og sikre nok til at man kan opgive den fysiske samkatalog – andet end at det næppe vil ske inden for en overskuelig årrække.

Portalspørgsmålet er endnu mere speget. I flere år har man i IT-fagpressen og efterhånden også i biblioteksfagpressen kunnet læse artikler der stiller spørgsmålstegn ved om portalen er den mest hensigtsmæssige måde at præsentere et spektrum af elektroniske informationsressourcer på. Dette spørgsmål trænger sig nu særdeles klart på Biblioteksstyrelsens dagsorden fordi der allerede i dag er en række e-tjenester der med fordel kan samles under én hat.

En hurtigt arbejdende arbejdsgruppe har foreslået at folkebibliotekernes elektroniske ressourcer – som biblioteksvagten.dk, Folkebibliotekernes Net Guide, DotBot, FIN-FO, Forfatternet osv, samles på web-adressen bibliotek.dk. Er det en fornuftig disposition hvis det er rigtigt at portalernes levetid er begrænset? Og skal det være en portal ovenpå det nuværende bibliotek.dk eller skal det være en integration i bibliotek.dk brugerfladen?

Der er andre spørgsmål af den art: er det fornuftigt at investere i opbygning af en musikoverbygning med cd’ere, hvis det meget snart bliver MP3 filer der er det helt dominerende musikmedie?

Det bedste svar jeg kan give er: vi må vælge de løsninger vi kan håndtere og som på kort og mellemlangt sigt vil komme brugerne til gode. Det lange sigt er der ingen der kan udtale sig om.

Vi fortsætter opbygningen af portaler både i DEF-regi og i forhold til en bredere bibliotek.dk-portal. Men vi konstruerer dem ikke for evigheden, for faktisk ved vi ikke hvornår der vil være andre løsninger som brugerne vil foretrække.

Biblioteksstyrelsens politik har og vil fremover være at give tilskud til udvikling af de mest optimale IT-løsninger. Derfor puster vi selv til den ild der fortærer gårsdagens løsninger. Men det vilkår ser vi i øjnene uden at ryste på hånden.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 1 af 16 til publikationen "Nyt fra NYhavn".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/nfn/2000/4/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10