Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 

Virksomhedsregnskab 1998

Billede af publikationens forside Biblioteksstyrelsen har siden omstruktureringen i 1997 fået en øget opgavemængde. Baggrunden herfor er bibliotekernes accelererende forandringsproces. Den gradvise realisering af informationssamfundet tydeliggør informationsteknologiens konsekvenser for hvert eneste bibliotek. Den teknologiske forandring fører til organisatoriske ændringer i bibliotekerne og til strukturelle forandringer i samarbejdet mellem dem. Den fører til et indlysende krav om kompetenceudvikling af både personale og brugere og den åbner mulighederne for en række nye ydelser, som kan føre til en øget og mere effektiv udnyttelse af offentlige biblioteksressourcer både i fag-, forsknings- og folkebiblioteker.

Biblioteksstyrelsens opgave er at fremme denne proces i overensstemmelse med regeringens politik på de områder hvor bibliotekerne indgår. Bevægelsen fra vision over handling til daglig realitet fremmes af gode redskaber og en hjælpende hånd, som det er vores ambition at levere.

Som det fremgår af virksomhedsregnskabet har arbejdet været organiseret i ti indsatsområder, med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, opfølgning på UBIS-betænkningen, fremme af samarbejde mellem mindre biblioteker, det forberedende arbejde med ny lov om biblioteksafgift som eksempler. Resultatmålformuleringerne i indsatsområderne har været et effektivt redskab, og derfor er Biblioteksstyrelsen optimalt motiveret for at indgå en resultatkontrakt med Kulturministeriet.


Indholdsfortegnelse:


Forord
1. Biblioteksstyrelsens hovedformål og opgaver
2. Beretning
3. Driftsregnskab
4. Resultatanalyse
5. Resultatopgørelse
6. Personale og organisation
7. Publikationer
Påtegning
BILAG 1
BILAG 2

Kolofon
Hele publikationen med grafik
Hele publikationen i PDF (231 Kb)


Til sidens top

Udskriv Udskriv
Denne side er forsiden til publikationen "Virksomhedsregnskab 1998".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/virksomhedsregnskab/1998/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10