Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkluftLogo baggrund
 
 
 
 

Kilder til læselyst

Billede af publikationens forside Målet med denne publikation er at formidle nogle af de kernestrategier, der er udviklet i Læselystkampagnen og dermed sikre, at de gode erfaringer lever videre i nye lokale initiativer.

Derfor præsenterer vi – på de følgende sider og på den vedlagte dvd – eksempler på, hvordan strategierne kan omsættes til konkrete projekter. Projekterne henvender sig både bredt og til særlige grupper af børn: Læsende eller ikke læsende børn i særlige aldersgrupper, sociale situationer,
med særlige interesserer eller baggrund. Fælles for strategierne er, at de lægger op til sektoroverskridende samarbejde, hvor biblioteker, dagtilbud og skoler arbejder sammen med boligforeninger, idrætsforeninger og andre fritidsorganisationer om fælles læselystaktiviteter, der spænder fra konkurrencer og leg til skriveøvelser og metodisk sprogstimulering.

Publikationen inddrager også mere generelle perspektiver for den læselystfremmende indsats på
længere sigt. Perspektiverne tager udgangspunkt i læseglade børns egen opfattelse af, hvad der gør
dem til flittige læsere, sådan som den kommer til udtryk i en undersøgelse af Læselystprojektet
Smart-Parat-Svar – en landsdækkende læserquiz for skolebørn, som Gentofte Bibliotekerne står
bag. Indledningsvist kommer publikationen desuden med bud på strategier til at forny bibliotekets
formidling af litteratur og læselyst.

Indholdsfortegnelse:


Med liv og lyst
Introduktion
Læselyst og videbegær
Sats på dialog, inddragelse og lystlæsere
Strategier til fornyelse af bibliotekets formidling af litteratur og læselyst
Børnehavebiblioteker og andre satellitter
Læseklubber
Smart - Parat - Svar-quiz og andre læserevents
Fortælleprojekter for børn i svære livssituationer
Forfatterskole og skriveværksted

Kolofon
Hele publikationen med grafik
Hele publikationen i PDF (1636 Kb)
Bestil publikationen

Til sidens top

Udskriv Udskriv
Denne side er forsiden til publikationen "Kilder til læselyst".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/kilder/index.htm
© 2007
Biblioteksstyrelsen | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10