Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


Vores bog

INTERVIEW MED LEDENDE BØRNEBIBLIOTEKAR INGER AGERKROG KJELDSEN
BIBLIOTEKET FOR BLAABJERG, BLÅVANDSHUK OG VARDE KOMMUNER


Læs højt-kuffert og Lav din egen bog-workshop det er to aktiviteter som skal skærpe lysten til bøger og fortællinger hos børnene i ti børnehaver i Blaabjerg, Blåvandshuk og Varde Kommune. Projektet bygger videre på de børnehavebiblioteker som børnehaverne og børnebiblioteket etablerede i forbindelse med På samme hammel-projektet.

Gør det enkelt og sig tingene på en ny måde via en ny aktivitet hvert år sådan holder du bedst børnehavebiblioteksgryden i kog, lyder den enkle opskrift, Biblioteket for Blaabjerg, Blåvandshuk og Varde Kommune følger.

Og at det er vigtigt at børnebiblioteket gør en fortsat indsats, når børnehavebiblioteket er etableret og indkøringsfasen ovre, understreger ledende børnebibliotekar Inger Agerkrog Kjeldsen.

– Skal budskaberne bundfælde sig hos pædagoger og forældre i en travl tid, skal de hele tiden udtrykkes med nye ord og i nye aktiviteter. Derfor understreger vi også gang på gang og ved alle lejligheder at det nytter og batter noget at gøre en indsats for at give børn lyst til bøger.

BØRNENES BEHOV DRIVER VÆRKET

Biblioteket har haft stor succes med at etablere børnehavebiblioteker i ti institutioner i forbindelse med Læs i lange baner – et På samme hammel-projekt der havde samarbejde på tværs af bibliotek, skole, institutioner og forældre som pejlemærke.

Evalueringen af projektet viste bl.a. at læselysten og interessen for bøger steg markant hos både børn og forældre også blandt dem der ellers aldrig kom på folkebiblioteket.

Derfor udbygger biblioteket nu børnehavebiblioteksaktiviteterne.

– Vores aktiviteter tager altid udgangspunkt i børnenes behov. Lykkes det os at engagere dem, bliver de tit den vigtigste drivkraft i arbejdet med at engagere forældre og pædagoger. Det har forældrene også pointeret i en spørgeskemaundersøgelse. Så vi laver nu et Læselystprojekt hvor børnene får mulighed for at skrive og producere deres egne bøger.

Konkret besøger forfatteren Josefine Ottesen de ti børnehaver med børnehavebiblioteker en uge i efteråret 2004. Hun indleder med at give pædagogerne en introduktion til workshoppen, så de kan understøtte hendes arbejde med børnene og senere hen selv stå for flere workshops. Derefter laver hun workshops i de 10 institutioner hvor børnene får den færdige bog i hånden samme dag.

Bøgerne udstilles i børnehaven og på biblioteket – Jo større fokus fra så mange forskellige sider som muligt, des større effekt, understreger Inger Agerkrog Kjeldsen.

HØJTLÆSNINGSKUFFERT

Fire højtlæsningskufferter laver børnebiblioteket også i forbindelse med Læselystprojektet. De indeholder remedier pædagogerne kan bruge til at skabe en særlig intim ramme omkring deres oplæsning. Fx en højtlæsningskappe med en lomme til sæbebobler, konge/prinsessekrone, et flot stearinlys, en stor fortællepude børnene kan samles på osv.

Institutionerne kan låne kufferterne på skift, samtidig med at børnebibliotekarerne løbende fortæller pædagogerne om nye, interessante højtlæsningsbøger.

– Kufferten giver pædagogerne et konkret redskab til at realisere de pointer, vi formidlede til dem i et foredrag sidste år om betydningen af struktureret højtlæsning som middel til at fastholde de børn der altid smutter, forklarer hun.

DEN SOCIALE ARV BRYDES

Til gengæld for børnebibliotekets indsats forlanger biblioteket at børnehaverne arbejder aktivt med sproglig opmærksomhed og stimulering. Og pædagogerne har også mange andre ideer til hvordan institutionen kan samarbejde med biblioteket. Nogle børnehaver tager desuden særlige initiativer som at sy låneposer der skærper interessen for at låne bøger yderligere.

I de institutioner hvor pædagogerne gør en særlig indsats, har det stor effekt på udlånet. Også i forhold til forældrene.

- Børnene motiverer forældrene til at interessere sig mere for børnebøgerne, og når pædagogerne samtidig anbefaler forældrene at læse højt, giver det effekt. Derfor får vi fat i mange af de forældre der aldrig kommer på biblioteket. Og at vi dermed er med til at bryde den sociale arv ved at styrke deres mod på at læse bøger, kom fx tydeligt til udtryk i vores spørgeskemaundersøgelse hvor mange biblioteksuvante forældre gav udtryk for at vi skulle gøre alt for at beholde børnehavebibliotekerne, siger Inger Agerkrog Kjeldsen.

Det store fælles engagement og de gode resultater tegner desuden til at bære frugt på det overordnede politiske plan. En af vores tre kommuners kulturudvalgsformænd har bl.a. luftet tanken om at børnehavebiblioteker på et tidspunkt kan indgå i institutionernes resultatkontrakt.

- Det er ikke en realitet endnu, men tanken er født, og det opfatter vi som en fjer i hatten der nok skal give børnehavebibliotekerne endnu mere positiv opmærksomhed fremover, siger Inger Agerkrog Kjeldsen.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 9 af 13 til publikationen "Børnehavebiblioteket".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/boernehavebiblioteket/index.htm
© Biblioteksstyrelsen 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10