Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkluftLogo baggrund
 
 
 
 


Kolofon

Titel:
Børnehavebiblioteker

Undertitel:
At opleve fortællingens hede i kinderne

Resume:
Et godt sprogligt fundament og lyst til at lære at læse er to vigtige forudsætninger for, at børn kan udvikle sig.

Formålet med børnehavebiblioteker er at give børn i dagtilbud let adgang til at få positive oplevelser med bøger og fortællinger – både i hverdagen i dagtilbuddet og derhjemme. Børnehavebiblioteket giver alle børn mulighed for at blive fortrolige med bøger og bruge dem som kilde til oplevelser og viden.

Forældrenes læsevaner og interesse for bøger spiller en vigtig rolle for, om børn udvikler læselyst. Børnehavebiblioteker giver alle forældre mulighed for at være en god læse-rollemodel, da børn og forældre får nem adgang til at låne bøger og andre materialer med hjem.

Børnehavebiblioteket understøtter samtidig dagtilbuddets pædagogiske arbejde, og det kan hjælpe de ansatte med at nå målene i de pædagogiske læreplaner.
At biblioteket bevæger sig ud til brugerne, hvor de færdes i deres hverdag, er i øvrigt helt i tråd med anbefalingerne i den rapport om fremtidens biblioteksbetjening af børn, som udkom i foråret 2008.

Udgiver:
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ansvarlig institution:
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Forfatter:
Monica C. Madsen, Ann K. Poulsen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.bs.dk/publikationer/andre/boernehavebiblioteker/index.htm

ISBN nr:
978-87-92057-35-8

Digital ISBN nr:
978-87-92057-36-5

Versionsdato:
07-10-2008

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
Børnehavebiblioteker, Læselyst

Redaktion:
Anna Enemark

Illustrationer:
Illustrationer: Helle Vibeke Jensen. Grafisk Design: Maria Hagerup

Note:
Bag programmet står Kulturministeriet, Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet

Udskriv Udskriv
Denne side er kolofonen til publikationen "Børnehavebiblioteker".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/boernehavebiblioteker/index.htm
© 2008
Styrelsen for Bibliotek og Medier | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | post@bibliotekogmedier.dk | CVR 56 79 81 10