Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 

Årsrapport 2005 for Biblioteksstyrelsen

Billede af publikationens forside Biblioteksstyrelsens hovedopgaver falder inden for 4 kerneområder:

Minister- og ministeriebetjening
Biblioteksstyrelsen betjener Kulturministeriet i tilrettelæggelsen af den overordnede politik på biblioteksområdet. Rådgivning og bistand til Kulturministeriet omfatter biblioteksområdet, men også andre kulturpolitiske spørgsmål i tilknytning til Biblioteksstyrelsens virksomhed.

Myndighedsopgaver
Biblioteksstyrelsen varetager myndighedsopgaver i relation til biblioteks- og biblioteksafgifts-loven samt i forhold til bevillingsopgaver inden for styrelsens øvrige virksomhed, herunder administration af nationale kontrakter vedr. biblioteksområdet samt kontrakter om serviceydel-ser med Dansk Biblioteks Center A/S.

Udvikling af sektoren
Biblioteksstyrelsen har til opgave at medvirke til bibliotekernes fortsatte innovation til gavn for borgerne. Dette sker gennem samarbejde med bibliotekerne og i form af rådgivning, dokumen-tation, information, fælles løsninger samt udviklingsinitiativer på biblioteksområdet.

Forvaltning
Kulturministeriet har henlagt en række støttemidler til forvaltning i Biblioteksstyrelsen. Dels puljemidler som styrelsen integrerer i udviklingsarbejdet på folke- og forskningsbiblioteksom-rådet, dels midler som er afsat til fremme af dansk kultur.

Indholdsfortegnelse:


1. Beretning 
2. Målrapportering
3. Regnskab
4. Påtegning
5. Bilag

Kolofon
Hele publikationen med grafik
Hele publikationen i PDF (434 Kb)
Hele publikationen i word
| Til sidens top

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/aarsrapport/2005/index.htm
Biblioteksstyrelsen | H.C. Andersems Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10